easy site builder


Workshop

Samarbetet mellan personalen och chefera på företaget är nyckeln till framgång. Teambuilding på rätt sätt.

Något som har visat sig vara ett mycket effiktivt redskap för att påverka samarbete mellan alla på en arbetsplats är det som kallas för workshop. Här kommer det också att finnas ett annat namn för detta som du kanske bättre känner till. Detta är teambuilding, vilket medför en bättre gemenskap och förståelse mellan anställda och chefer på företag. Här på Calo Consulting erbjuder vi utbildningar, workshop och teambuilding för alla förekommande företag, företagare samt chefer och anställda. När ett bra resultat ska uppnås gäller det att alla förstår vad som ska göras. Detta samtidigt som det finns något positivt som gör att alla slutligen får roligt på företaget.

För att alla på företaget ska bli experter så kommer vi till er. Vi erbjuder en heltäckande utbildning/workshop eller teambuilding. Något som också är mycket populärt är att lägga workshop och teambuilding i anslutning till en firmafest. När detta är aktuellt kommer vi på Calo Consulting även att kunna åta oss arrangemang av allt som krävs för ett bra och roligt resultat.

Teambuilding-Calo Consulting

Du anlitar oss på Calo Consulting för att sammansvetsa personal, chefer och ägare mot ett gemensamt mål där alla har roligt på vägen. Vi ser till att alla får den kunbskap som behövs och de rätta verktygen samtidigt som detta utförs på ett intressant och roligt sätt. Teambuilding är idag något som alla företag och företagare kan dra nytta av. Detta har visat sig vara mycket effektivt och därav blivit ett mycket populärt sätt att påverka ett företag i rätt riktning.

Starta ett hållbart samarbete med Calo Consulting

Små val kan göra stor skillnad

Calo Consulting

Ditt bästa val av konsult eller operativ kropp för effektiv e-handel och ökad försäljning för dig och ditt företag. Anlita Calo Consulting idag!

Lundby Invest AB

Calo Consulting är en del av Lundby Invest AB.
Calo Consulting                     
Bultgatan 34                     
442 Kungälv