free html site maker


Utbildning

Allt från ägare och chefer till den pesonal som jobbar på golvet behöver rätt kunskap.

Vi på Calo Consulting tar dock området utbildning till ett mycket högre plan. För oss handlar utbildningen för att ge kunskapen och driften av ett företag om mycket mera. Här startar det alltid med coaching och utbildning, som sedan alltid följs upp och utvärderas. Vi utbildar inom allt från kundkontakt, produktkännedom, bemötande av kunder samt konsten att skapa en hållbar ROI, (Return on Investment). Detta leder till att ett företag kan se vikten av inköp, rätt logistik och vinst vid försäljning. de två största områdena som berör vår utbildning är E-handel och försäljning. Dock kommer du som behöver högre kunskaper om driften av ditt företag, företagets bokföring samt expansioner och personalhantering kunna anlita oss för att förbättre ditt och företagets resultat och effektivitet.
Konsult inom utbildning

När det gäller kunskapen att driva ett företag med vinst, så kommer det att vara många olika aspekter som ingår i det kompletta konceptet. Här handlar detta om konsten att kunna sälja. I det fallet måste allt från ägare och chefer till alla anställda naturligtvis äga perfekt kännedom om de produkter och tjänster som saluförs. Detta tillsammans med kunskapen om att tala till kunder och klienter på rätt sätt kan ta ett företag mycket långt.

Att äga den kunskap som krävs för att starta och driva ett företag till den punkt då det påvisar positiva ekonomiska resultat är A och O för alla företagare. Detta gäller kunskapen i alla led från ägare och chefer till alla de som jobbar på golvet. I det fallet är det då utbildning som måste till. idag är det många som tror sig besitta alla de kunskaper som krävs, vilket också många gånger resulterar i att vinsten uteblir och företaget hotas av nedläggning. När du anlitar oss på Calo Consulting som konsult, så kommer vi till er. Vi ser till att utbilda alla så att kunskapen som krävs för ett bra resultat finns i alla led.

Utbildning är något som finns i många former. Här kan du dra tankarna tillbaka till skolan, och sedan jämföra detta med att få ett dokument att läsa. Naturligtvis kan dokument många gånger informera, men detta är inte alls ett tydligt redskap för utbildning. I skolan fick du den största portionen av kunskap i livet. Detta utfördes på plats på ett handgripligt och personligt sätt. Precis så får du din utbildning från oss på Calo Consulting.

Vi utbildar personal och chefer

Starta ett hållbart samarbete med Calo Consulting

Små val kan göra stor skillnad

Calo Consulting

Ditt bästa val av konsult eller operativ kropp för effektiv e-handel och ökad försäljning för dig och ditt företag. Anlita Calo Consulting idag!

Lundby Invest AB

Calo Consulting är en del av Lundby Invest AB.
Calo Consulting                     
Bultgatan 34                     
442 Kungälv