best website builder


E-Handel

Det enda valet för alla företag som bedriver försäljning av produkter och tjänster för att nå alla potentiella kunder

E-handel är det som alla talar om idag. redan nu är det många företagare som ser tillbaka på den tiden de enbart var verksamma på det fysiska planet och skrattar. De kan inte längre förstå hur de klarade sig utan en webbutik eller en hemsida. Att förstå hur de lyckades är dock enkelt, då det bara var den fysiska världen som fanns. Idag kommer alla säljande företag av produkter och tjänster behöva tänka på en etablering eller expandering av hemsida och e-handel. I framtiden kommer du inte att klara dig utan en webbutik. Det är har vi på Calo Consulting kommer in och banar vägen för ditt företags lyckade e-handelskoncept.
E-handelskonsult

Här på Calo Consulting har vi kunskapen och erfarenheten rörande allt från startup till lyckad exit. Det finns också erfarenhet rörande strategier inom e-handel, lager, logistik och marknadsföring samt att projektleda och bygga effektiva och attraktiva webbutiker. Vi har över 10 års erfaranhet av grunda, ägarskap samt att driva lyckad e-handel. 

Tillväxten inom området e-hanel är också mycket stor där alla företag idag försöker implementera nya koncept för att lyckas. Fakta om e-handel är att den under de senaste fem åren i snitt ökat med 17% per år. Enligt en prognos från Handelsanställdas förbund så sias det att e-handeln ska ta så mycket som mellan 21-23% av den totala detaljhandeln fram till år 2025. Här finns det även andra prognoser som talar för att dett skulle kunna nå upp till hela 30 procent fram till år 2025.

I och med det kommer du genom att anlita oss som konsult kunna förbereda dig så att du inte missar denna stora potential som finns för ökad försäljning genom e-handel. Om vi inte kan det ni vill ha hjälp med så finns det ett stort kontaktnät med partnerföretag som kan ses till att ni alltid får den effektiva och resultatbaserade hjälp ni söker.

Något som står helt klart idag är att e-handeln ökar kraftigt varje år. Trots detta är fortfarande den fysiska handeln mycket stark, och idag lönar det sig att vara ett företag som är verksamt på bägge dessa plan. Även om e-handeln idag enbart står för 8% av den totala detaljhandeln, så kommer ändå detta att vara en stor marknadsandel du inte vill gå miste om.

Calo Consulting - Konsult inom e-handel

Starta ett hållbart samarbete med Calo Consulting

Små val kan göra stor skillnad

Calo Consulting

Ditt bästa val av konsult eller operativ kropp för effektiv e-handel och ökad försäljning för dig och ditt företag. Anlita Calo Consulting idag!

Lundby Invest AB

Calo Consulting är en del av Lundby Invest AB.
Calo Consulting                     
Bultgatan 34                     
442 Kungälv